۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۵ تير
کارگاه نقش کتابخانه ها و کتابداران پزشکی در انتقال و ترجمان دانش پزشکی
۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير
کارگاه نقش کتابخانه ها و کتابداران پزشکی در انتقال و ترجمان دانش پزشکی
کارگاه نقش کتابخانه ها و کتابداران پزشکی در انتقال و ترجمان دانش پزشکی
وبینار آشنایی با شیوه های مشابهت یابی و بررسی سرقت علمی مقالات
۱۴۰۱ سه شنبه ۲۴ خرداد
وبینار آشنایی با شیوه های مشابهت یابی و بررسی سرقت علمی مقالات
وبینار آشنایی با شیوه های مشابهت یابی و بررسی سرقت علمی مقالات
خرید1145 جلد کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
۱۴۰۱ شنبه ۷ خرداد
خرید1145 جلد کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
خرید1145 جلد کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
نمایشگاه کتاب تهران
۱۴۰۱ شنبه ۱۰ ارديبهشت
نمایشگاه کتاب تهران
نمایشگاه کتاب تهران
ویرایش ششم کتاب اپیدمیولوژی گوردیس
۱۴۰۱ دوشنبه ۲۲ فروردين
ویرایش ششم کتاب اپیدمیولوژی گوردیس
ویرایش ششم کتاب اپیدمیولوژی گوردیس
دسترسی به پایگاه up to date
۱۴۰۱ دوشنبه ۲۲ فروردين
دسترسی به پایگاه up to date
دسترسی به پایگاه up to date
دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران
۱۴۰۰ شنبه ۲۵ دي
دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران
دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران
هفته پژوهش گرامی باد
۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۴ آذر
هفته پژوهش گرامی باد
هفته پژوهش گرامی باد
کارگاه جستجو پرستاری CINAHL
۱۴۰۰ سه شنبه ۹ آذر
کارگاه جستجو پرستاری CINAHL
کارگاه جستجو پرستاری CINAHL
روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار مبارک
۱۴۰۰ سه شنبه ۲۵ آبان
روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار مبارک
روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار مبارک
ما را در فضای مجازی دنبال کنید

  • telegram
  • Email