۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۴ مهر

 

 

فهرست الفبایی منابع و پایگاه های اطلاعاتی انگلیسی

https://www.biomedcentral.com/journals

BioMedCentral

https://www.doabooks.org/

Directory of Open Access Books           

https://doaj.org/subjects

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

http://www.freebooks4doctors.com/

Free Books For Doctors

http://www.freemedicaljournals.com/

Free Medical Journals

https://scholar.google.com/

Google Scholar               

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

PUBMED

https://www.scimagojr.com/

Scimago Journal & Country Rank

https://www.tripdatabase.com/

Trip Database

 

 

فهرست الفبایی منابع و پایگاه های اطلاعاتی فارسی

http://journals.research.ac.ir/bums

بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور

https://www.magiran.com/

بانک اطلاعات نشریات کشور (MagIran)

https://isc.gov.ir/fa

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

https://www.sid.ir/

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران    (IranDoc)

https://elmnet.ir/

جویشگر علمی فارسی (علم نت)

http://books.research.ac.ir/

سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

http://blacklist.research.ac.ir/

فهرست مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت

http://cochrane.ir/

کاکرین ایران

 

 

پایگاههای اطلاعاتی پزشکی بالینی

https://medlineplus.gov/

MedlinePlus

https://medlineplus.gov/

Trip Database  

https://www.pedro.org.au/

PEDro  

https://www.medscape.com/

MedScape       

https://www.drugbank.ca/

DrugBANK       

 

 

پایگاه های اطلاعاتی کتاب ها و پایان نامه های تمام متن

https://oatd.org/

Open Access Theses and Dissertations (OATD)

http://search.ndltd.org/

NDLTD 

http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

DART-Europe E-theses Portal   

https://www.doabooks.org/

Directory of Open Access Book

https://digitallibrary.tulane.edu/theses_and_dissertations

Tulane University Digital Library

http://d-scholarship.pitt.edu/cgi/search/advanced

D-Scholarship  

http://www.freebooks4doctors.com/

Free Books For Doctors

https://pqdtopen.proquest.com/search.html

PQDT OPEN

https://ethos.bl.uk/Home.do

British Library ETHOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

  • telegram
  • Email