کتابخانه دیجیتال
کد : 46677-24049      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ بهمن تعداد بازدید : 1109

اخبار | اعلام ضریب نفوذ یا impact factor جدید مجلات توسط موسسه ی ISI

اعلام ضریب نفوذ یا impact factor جدید مجلات توسط موسسه ی ISI
اعلام ضریب نفوذ یا impact factor جدید مجلات توسط موسسه ی ISI

اعلام ضریب نفوذ یا  impact factor جدید مجلات توسط موسسه ی ISI

بنابر اعلام سرکار خانم دکتر فضلی معاون محترم مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، در بزرگترین رویداد سالانه علم سنجی دنیا، موسسه ی ISI ضریب نفوذ یا impact factor جدید مجلات را اعلام کرد.

مجله ی CA-cancer journal for clinicians با ضریب نفوذ 679/223 بیشترین مقدار را دارد.

در ایران مجله ی international journal of health policy and management در رکوردی بی سابقه ضریب نفوذ 485/4 را کسب کرده است.