کتابخانه دیجیتال
کد : 49481-31956      تاریخ انتشار : ۱۴۰۰ شنبه ۱۷ مهر تعداد بازدید : 165

اخبار | رصد شماره 24، 25و 26 مقالات مرتبط با اطلاعات و نتایج منتشر شده در دنیا درمورد بیماری و ویروس کووید19

رصد شماره 24، 25و 26 مقالات مرتبط با اطلاعات و نتایج منتشر شده در دنیا درمورد بیماری و ویروس کووید19
رصد شماره 24، 25و 26 مقالات مرتبط با اطلاعات و نتایج منتشر شده در دنیا درمورد بیماری و ویروس کووید19

رصد شماره 24، 25و 26 مقالات مرتبط با اطلاعات و نتایج منتشر شده در دنیا درمورد بیماری و ویروس کووید19

کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی جیرفت

رصد شماره 24، 25و 26 مقالات مرتبط با اطلاعات و نتایج منتشر شده در دنیا درمورد بیماری و ویروس کووید 19

به اطلاع می رساند که این نتایج توسط کمیته ساماندهی تحقیقات کووید 19 منتشر شده است:

 

شماره 24

 

شماره 25

 

شماره 26