کتابخانه دیجیتال
کد : 49481-32154      تاریخ انتشار : ۱۴۰۰ سه شنبه ۹ آذر تعداد بازدید : 120

اخبار | کارگاه جستجو پرستاری CINAHL

کارگاه جستجو پرستاری CINAHL
کارگاه جستجو پرستاری CINAHL

کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی برگزار میکند.

کارگاه آنلاین جستجو در پایگاه اطلاعاتی سینال برگزار می کند .

مدرس :آقای یحیی حجتی زاده

زمان :شنبه 13/09/1400

لینک شرکت در کارگاه :vc.jmu.ac.ir/library