کتابخانه دیجیتال
کد : 49481-32344      تاریخ انتشار : ۱۴۰۰ شنبه ۲۵ دي تعداد بازدید : 122

اخبار | دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران

دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران
دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران

دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از سوم تا دهم بهمن ماه 1400 به مدت هشت روز برگزار می گردد برای بازدید و خرید به سایت ketab .ir  مراجعه کنید .